Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDH Háj u Duchcova Dobrovolní hasiči roku 2013 - cesta za slávou

4. 11. 2013

Dobrovolní hasiči roku 2013

Cesta za slávou

SDH HÁJ U DUCHCOVA

 

sam_6135.jpg

 

Soutěž Dobrovolní hasiči roku se letos, konala již třetím rokem. Samotná soutěž je rozdělena na dvě kategorie, na kategorii Sbory dobrovolných hasičů, kam se sbory mohly přihlásit s akcemi, které byly pro jejich obec i okolí nejpřínosnější (zvyšují prestiž sboru, rozvíjejí kulturní život v obci či jiným způsobem šíří dobré jméno dobrovolných hasičů); a na kategorii Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kam se jednotky mohly přihlásit s jakýmkoli zásahem, který považovaly za nejúspěšnější a nejdůležitější pro svou obec. Každá kategorie je dále rozdělena podle oblastí, celkem na pět oblastí z celé České republiky. Počátek soutěže stejně jako v minulých letech byl stanoven na začátek dubna, kdy se mohly přihlásit různé SDH, JSDH a HS. Přihlášení do soutěže probíhalo formou vyplnění dotazníku, kde bylo potřeba uvést řadu údajů a informací.

Video o souteži z roku 2012:

Náš Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova se letos do soutěže přihlásil úplně poprvé, a to do první kategorie pro Sbory dobrovolných hasičů v oblasti střed-sever Čech, tedy Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy se svou akcí Bitva klanů. 9. ročník Bitvy klanů, který se konal 14. září 2012 je velmi zvláštní a jedinečná akce pro dobrovolné i profesionální hasiče z celého okolí, ale i pro širokou veřejnost a hlavně pro rodiče mladých hasičů, přičemž akce je nosná především na bedrech mladých hasičů, kteří se tak učí zodpovědnosti. Na tuto akci jsme v Háji u Duchcova právem pyšní, přičemž tato akce by se nekonala nebýt podpory několika sponzorů a především obce Háj u Duchcova. Během vyplňování dotazníku bylo důležité zajímavě a výstižně zformulovat informace, respektive článek o této akci, tak aby akce výrazně zapůsobila na všechny čtenáře.

bitva-klanu-pomaha-rozvijet-kulturni-a-sportovni-zivot-a-zaroven-predstavuje-pozarni-sport-verejnosti.jpg 

Foto: Bitva klanů 8. ročník

Po ukončení přihlašování probíhalo ověřování pravdivosti všech údajů, hned na to proběhla první část soutěže. Soutěžící byli nejprve hodnoceni odbornou porotou, která posuzovala přihlášené akce z hlediska náročnosti a jejich průběhu. Tato porota vybrala pět finalistů pro každou soutěžní oblast v každé kategorii. Letos se do soutěže zapojilo celkem 112 sborů a 52 jednotek dobrovolných hasičů z celé České republiky. Během této části jsme pouze mohli doufat, že náš sbor odborná porota vybere do finále. Nevěděli jsme nic o našich soupeřích ani o jejich akcích, které přihlásili.

Konečně na začátku září byli zveřejněni finalisté, mezi nimiž se objevil i náš Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova. Obrovský úspěch pro náš sbor, ale naše cesta za slávou byla teprve v půlce. Ve druhé části soutěže totiž o výhercích rozhodovala veřejnost svým hlasováním buď prostřednictvím sms hlasů nebo pomocí hlasování na internetových stránkách. Z každého telefonního čísla a z každého počítače bylo možné poslat pouze jeden jediný hlas pro náš sbor. Sbor dobrovolných hasičů z Háje u Duchcova tak zahájil širokou informativní, mediální a reklamní kampaň. Desítky plakátů mohli lidé potkávat na všech různých místech od restaurací, nemocnice, různých zařízeních až po výlepové plochy. Masivní kampaň se také rozjela na sociálních sítích, ovšem nejdůležitější bylo pravděpodobně informování všech domácností v Háji u Duchcova prostřednictvím menších informačních letáčků. Dále se mnoho lidí, ať členů sboru či příznivců a přátel sboru, zapojilo do dalšího prezentování soutěže svým rodinám, známým, ale i kolegům v práci apod. Skutečně mnoho lidí sbíralo hlasy pro náš sbor po kusech, ale i po desítkách. Na tomto místě bychom tedy rádi ze srdce poděkovali nejprve všem lidem a přátelům, kteří nám poslali svůj hlas do této soutěže, a za druhé bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakkoliv podíleli na získávání dalších hlasů a prezentování této soutěže. Rádi bychom také poděkovali všem hasičům z teplického okresu, kteří nás podporovali a které považujeme za své přátele. Děkujeme také obci Háj u Duchcova za celkovou podporu. Děkujeme! Výsledek v této soutěži patří nejen našemu sboru, ale i Vám všem.  

plakat-hasici-roku.jpg 

Po ukončení hlasování, které probíhalo zhruba měsíc, přišlo období nervozity a netrpělivého očekávání výsledků, které jsme se měli dozvědět až na slavnostním galavečeru v Brně. Ještě předtím ovšem zmiňme naše „soupeře“, kteří se spolu s námi dostali do finále v oblasti sever-střed Čech v naší kategorii. Patřili sem sbory dobrovolných hasičů z Brandýska, Otmíče, Tehovce a Všetat, kteří měli také velmi zajímavé akce. Po jisté době po ukončení hlasování jsme jako zázrakem dostali pozvánku na slavnostní galavečer, který se měl konat 5. listopadu v Brně v hotelu Voroněž. Pozvánku dostaly pouze ty sbory, které se umístily na prvních třech pozicích. Kromě toho jsme organizátorům poslali řadu podkladů a materiálů na vytvoření medailonku o našem sboru, který měl být na tomto večeru promítán. Vyhlášení výsledků se každým dnem blížilo a s tím úměrně stoupala nervozita, ale i nadšení.

Do Brna se vydali tři zástupci našeho sboru v podobě Jakuba Šimka, Martina Linka a Viery Nejedlé, která je starostkou Okresního sdružení hasičů Teplice, a které bychom tímto chtěli poděkovat, že s námi absolvovala náročnou a dlouhou cestu. Spolu s nimi se na cestu vydal i náš maskot Kohout Bob, který nesměl chybět. Slavnostní galavečer byl skutečně na vysoké úrovni. Před sálem se rozdávalo šampaňské, stoly pro hosty byly nádherně připravené a nazdobené. Nechyběli zde organizátoři ani zástupci generálního partnera soutěže RWE a v neposlední řadě nechyběli ani zástupci Hasičských záchranných sborů. Během večera proběhlo nejen vyhlášení výsledků, ale i slavnostní večeře a další program. Ovšem ve stejné době řada lidí seděla v Háji v restauraci Sokolovna, kde probíhalo veřejné sledování galavečera v přímém přenosu na televizní obrazovce. Několik dalších lidí tento přenos sledovalo doma přes internetové stránky, ale i několik dalších hasičů-kamarádů tento přenos sledovalo ve svých hasičárnách, jako například v Mikulově. Stejně jako byly emoce na vyhlášení výsledků v Brně, tak ani v Sokolovně a na dalších místech tyto emoce nechyběly. Bohužel těšně před vyhlášením naší oblasti vypadl z neznámého důvodu signál a napjatí lidé doma museli čekat na naše zprávy přes mobilní telefony. 

mnozi-pratele-a-kamradi-fandili-doma-u-obrazovek--jako-napriklad-pratele-z-mikulova.jpg

 

Foto: například takhle fandili přátelé na hasičárně v Mikulově

Přejdeme-li k samotnému vyhlášení výsledků, tak zde ani v nejmenším nemůžeme popsat atmosféru, která tam panovala. Obrovská nervozita, nadšení a další emoce nás zaplavovaly ze všech stran i z nás samotných. Soutěžilo se nejen o titul „Nejlepší sbor dobrovolných hasičů na území Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy“, ale i finanční odměnu 30.000 Kč, kterou obdrží vítěz na prvním místě (na druhém místě bylo ocenění 20.000 Kč a na třetím 10.000 Kč). Konečně to bylo tady, vyhlášení výsledků v oblasti sever-střed Čech v kategorii Sbory dobrovolných hasičů. Moderátorka vyhlašovala třetí místo, na kterém se umístil sbor z Brandýska s počtem 172 zaslaných hlasů! Nyní šlo do tuhého, vyhlašovalo se druhé místo a s tím i stoupal tep srdce, 2. místo patřilo sboru Tehovec s počtem 181 zaslaných hlasů! Před vyhlášením prvního místa zazněla slavnostní famfára a konečně to bylo vyřčeno. Neuvěřitlných 307 zaslaných hlasů a tím i jasné a suveréní                

1. místo SDH Háj u Duchcova!

 

Medailonek SDH Háj u Duchcova v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2013

prvni-tri-mista-v-soutezi-dobrovolni-hasici-roku-2013-v-kategorii-sboru-v-oblasti-sever-stred-cech.jpg

Obrovská radost a nadšení! Po přehrání medailonků o našich sborech následovalo předávání cen vítězům z rukou zástupců HZS a RWE. Náš sbor vyhrál nejen titul „Nejlepší sbor dobrovolných hasičů na území Ústeckého, Středočeského kraje a Prahy“, ale i finanční odměnu od RWE 30.000 Kč, dále finanční dar 10.000 od občanského sdružení Florián a dárkovou poukázku v hodnotě 10.000 Kč na odběr konfekce pro dobrovolné hasiče v prodejnách firmy Koutný spol. s. r. o.  Po předání cen si náš zástupce Jakub Šimek nakrátko vzal mikrofon a tím i slovo. Poděkoval všem lidem, kamarádům a příznivcům, kteří nám poslali své hlasy, dále všem členům za dlouhodobou a obětavou práci. Poděkování patřilo také kolegům-hasičům z teplického okresu, kteří nás podporovali a podporují. A poděkovalo se také obci Háj u Duchcova za dlouhodobou podporu.

Poděkování od zástupce SDH Háj u Duchcova Jakuba Šimka 

Celý záznam se slavnostního galavečera v Brně

Část, kde je SDH Háj u Duchcova je okolo času 2:20

Po vyhlášení výsledků násladovala slavnostní večeře, která byla opravdu prvotřídní. Přerdkm, hlavní chod a dezert stačily, abychom se přejedli. Na stole nechybělo doplňování vína a dalšího, které nám zpříjemňovalo večer. Krátce poté následovalo ještě vítězné focení, poslední debata se spolusedícími u stolu a poté jsme se vydali na dlouhou cestů domů, do milované obce Háj u Duchcova.

 

sam_6125.jpg

 

Foto ze slavnostního galavečera v Brně

Náš Sbor Dobrovolných hasičů Háj u Duchcova dosáhl opravdu obrovského úspěchu v celorepublikové soutěži. Už jen to, že jsme byli vybráni do finále odbornou porotou, o něčem svědčilo. To že jsme vyhráli 1. místo je skutečně nepopsatelný úspěch, který ovšem patří nám všem, jelikož bez hlasování veřejnosti bychom tohoto úspěchu nedosáhli. A že celkový výsledek poslaných hlasů byl skutečně vysoký, jeden z nejvyšších v celé soutěži - celkově druhý nejvyšší počet zaslaných hlasů. Opravdu ze srdce děkujeme všem za dlouhodobou podporu.

sam_6132.jpg

 

      Na závěr bychom rádi ještě jednou poděkovali všem, kteří nám poslali svoje hlasy, ale i těm, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporovali a pomáhali. Děkujeme všem lidem, příznivcům, přátelům, kolegům z ostatních sborů, obci Háj u Duchcova, ale také našim vlastním členům.

Děkujeme SDH HÁJ U DUCHCVA

 

Zde je odkaz na fotogalerii:

hajhasici.rajce.idnes.cz/Dobrovolni_hasici_roku_2013

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář